Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice II. a III. třídy okresů HK, JC, NA, RK, TU – obnova asfaltobetonových krytů“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2016 10.01.2017 08:00
TDS a koordinátora BOZP na stav. akci „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odb. k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu „Rozšíření PZ Vrchlabí – jih, region. infrast., II. etapa“
podlimitní Zadáno 14.12.2016 05.01.2017 10:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 19.12.2016 10:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2016 10.12.2016 12:00
Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov
podlimitní Zadáno 07.11.2016 30.11.2016 09:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni technická studie proveditelnosti stavební akce „Studie zvýšení průjezdného profilu silnice pod tratí ČD - Černčice, Spy (Nové Město nad Metují), Očelice“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016 16.11.2016 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32414 Lužec nad Cidlinou“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016 16.11.2016 08:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 31.10.2016 08:00
„Dodávka a montáž aktivních prvků sítě v kancelářích budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 18.10.2016 09:00
Veletrhy 2017 - realizace expozic
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 19.10.2016 09:00
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 04.01.2017 10:00
Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111
nadlimitní Zadáno 27.09.2016 20.01.2017 10:00
„PŘÍSTAVBA DĚTSKÉ OZDRAVOVNY KRÁLOVSTVÍ – NOVÝ NEMOJOV – JŘBÚ č. 2“
podlimitní Zadáno 23.09.2016 27.09.2016 10:00
Územní studie „US-01 Prověření územních podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5) / (TP1r) na území Královéhradeckého kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2016 02.11.2016 12:00
Přístavba dvorního traktu laboratoří - MN Dvůr Králové nad Labem -JŘBU
podlimitní Zadáno 20.09.2016 22.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016