Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Ostruženské rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 11:00
Znalecký posudek tržního nájemného na pronájem nemovitých věcí užívaných společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 22.02.2019 12:00
„DD Borohrádek - projektové dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 14.02.2019 10:00
Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov – Etapa 2B
podlimitní Zadáno 06.02.2019 22.02.2019 09:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 12.03.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 04.03.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 6
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 28.02.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 5
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 04.03.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 4
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 04.03.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 28.02.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 28.02.2019 14:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1
nadlimitní Zadáno 05.02.2019 04.03.2019 14:00
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK – Zajištění servisu digitalizačního pracoviště
nadlimitní Zadáno 18.01.2019 04.02.2019 10:00
Územní studie nadmístní specifické oblasti Broumovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 30.01.2019 09:00
Realizace PC sítě pro budovu Evropského domu, Švendova 1282, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2019 04.02.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016