Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektrická impedanční tomografie plic pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 11.10.2021 18.11.2021 10:00
AV technika pro zasedací místnost hejtmana - OPAKOVÁNÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 20.10.2021 09:00
III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460
nadlimitní Zadáno 07.10.2021 10.11.2021 08:00
Infuzní technika (doplnění stavu) pro Oblastní nemocnici Náchod II
nadlimitní Zadáno 07.10.2021 08.11.2021 10:00
Vybavení do centra digi a robotiky – nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 18.10.2021 14:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“
nadlimitní Zadáno 06.10.2021 10.11.2021 14:00
„II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
nadlimitní Zadáno 06.10.2021 23.11.2021 14:00
Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build
podlimitní Zadáno 04.10.2021 18.11.2021 10:00
Náhradní zdroj elektrické energie – nemocnice Jičín
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 31.01.2022 10:00
Monitorovací systém (centralizace) kardiotokografů pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 05.11.2021 11:00
„ZZS KHK, zkapacitnění výjezdového stanoviště v Jaroměři - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, AD a zajištění souvisejících služeb“
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 05.11.2021 10:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 13,091 – 13,816“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 19.10.2021 08:00
Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba CHB v lokalitě Nové Město nad Metují - Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (tj. zaměření stávajících objektů a pozemků) a posouzení stavebně technického stavu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 22.10.2021 10:00
„Stavební úpravy budovy a pozemků Na Okrouhlíku 1371 – sociální zařízení“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 15.10.2021 10:00
Stavební úpravy budovy a pozemků Na Okrouhlíku 1371 - zámková dlažba
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 14.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016