Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přírodní památka Rybník Jíkavec - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 15.05.2019 12:00
Přírodní památka Homolka - výroba a instalace oplocenky a informační tabule
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 15.05.2019 12:00
Územní studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 27.05.2019 09:00
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a PD pro provádění stavby (PDPS), PD pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice“
podlimitní Zadáno 02.05.2019 22.05.2019 09:00
Vyhodnocení ohroženosti pěti škol Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 10.05.2019 10:00
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Zábědov – Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 10.05.2019 08:00
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/324 Stěžery - I/11“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 10.05.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32112 Skuhrov nad Bělou - Lomy“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 10.05.2019 08:00
„Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 29.04.2019 09:00
Pořízení LCD monitorů a tiskáren 2019
podlimitní Zadáno 18.04.2019 10.05.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují – aktualizace PD, energetický posudek, zoologický průzkum a návrhy zpracování fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 06.05.2019 09:00
„Rozšíření stávající mobilní aplikace VISIT MORE s rozšířenou realitou pro podporu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 23.04.2019 10:00
Přírodní památka Byšičky 1 - výřez náletových dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 25.04.2019 12:00
Přírodní památka Rybník Smrkovák
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 25.04.2019 12:00
Přírodní památka Byšičky 1 - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 25.04.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016