Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dílčí část 19 - Sociální rehabilitace - osoby se zrakovým postižením - Královéhradecký kraj
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 20 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 21 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 22 - Sociální rehabilitace - osoby s poruchou autistického spektra - Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 23 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – Vrchlabsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 24 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 26 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 27 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením – Jičínsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 6 - Azylové domy - osoby bez přístřeší – Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 1 - Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 10 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 11 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením - Královédvorsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 12 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním a kombinovaným postižením – Královédvorsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 13 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 14 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením - Jičínsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016