Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/32842 Úlibice – Kacákova Lhota
nadlimitní Zadáno 29.04.2020 02.06.2020 08:30
Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – I + II. etapa
nadlimitní Zadáno 29.04.2020 09.06.2020 09:00
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod – stavební práce
nadlimitní Zadáno 21.04.2020 02.06.2020 10:00
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod – zajištění TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 21.04.2020 02.06.2020 10:30
Vypracování diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2020 07.05.2020 08:00
Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 – II
podlimitní Zadáno 21.04.2020 19.05.2020 09:00
Zajištění provozu a rozvoj informačního systému Řízení sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2020 07.05.2020 14:00
Pořízení propagačních předmětů Královéhradeckého kraje 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 07.05.2020 10:00
SPORTOVNÍ HALA PRO TĚLESNOU VÝCHOVU – NOVÁ PAKA – zpracování projektové dokumentace
podlimitní Zadáno 16.04.2020 07.05.2020 09:00
„Pasportizace budov v majetku Královéhradeckého kraje – budova Zámku Kopidlno čp. 1 na st. p. č. 9“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2020 07.05.2020 10:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Údolí Bystřice II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 20.04.2020 10:00
Plicní ventilátory pro děti a dospělé (lůžkové a transportní) pro Oblastní nemocnici Náchod
podlimitní Zadáno 02.04.2020 08.04.2020 09:00
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafa TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy - realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 24.04.2020 08:00
„DD Lampertice, objekt Žacléř – zajištění výkonu TDS a BOZP“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 11.05.2020 10:00
„DD Lampertice, objekt Žacléř“
podlimitní Zadáno 31.03.2020 24.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016