Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/303 23 Pasa – Březová“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu ev. č. 295-010“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 00:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce: „Most ev. č. 3089-1 Smiřice“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 17.09.2019 08:00
Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území – přírodní památky Čertovy hrady
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2019 13.09.2019 11:00
„Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – nové regály“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 09.09.2019 09:00
Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – PD, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 13.09.2019 09:00
Tisk nástěnného kalendáře „Socha v krajině“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2019 09.09.2019 10:00
Právní poradenství ve věci veřejného zadávání v oblasti aktivit rozvoje dostupnosti sociálních služeb v rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II“ a „Rozvoj dostupnosti a kvality soc. služeb v KHK VI“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 30.08.2019 12:00
Vybudování předávací stanice dodávky tepla odloučeného pracoviště Brněnská (par.č.st. 204/1) IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 04.09.2019 09:00
Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2020
nadlimitní Zadáno 09.08.2019 28.08.2019 10:00
„Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a následná technická podpora II“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 29.08.2019 10:00
Čipový systém – vstup na oddělení interny v Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Značení ZCHÚ - přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 19.08.2019 12:00
Zajištění provozu a rozvoj informačního systému Řízení sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 15.08.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016