Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Diagnostika nosné konstrukce mostu ev.č. 298-009 Krňovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „ Krňovice – jednotná kanalizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory
nadlimitní Zadáno 25.10.2017 25.01.2018 12:00
Územní studie přeložky silnice II/281 v prostoru města Sobotky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 06.11.2017 09:00
„Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou – autorský dozor IV“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 02.11.2017 09:00
Stavební úpravy nájemních prostor spojené se změnou užívání v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 02.11.2017 10:00
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno – dodávka nového zdroje tepla
nadlimitní Zadáno 16.10.2017 23.11.2017 10:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 30.10.2017 08:00
Zajištění dodávky nábytku pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 31.10.2017 10:00
Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 23.10.2017 10:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 17.10.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 09.11.2017 10:00
„Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ“
podlimitní Zadáno 03.10.2017 03.11.2017 10:00
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 13.11.2017 10:00
Veletrhy 2018 – realizace expozic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 10.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016