Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Výuka cizích jazyků 2019/2020“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 25.06.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C - zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 31.07.2019 11:00
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 29.07.2019 09:00
Přírodní památka U Čtvrtečkova mlýna
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní rezervace Kostelecký zámecký park - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Ostruženské rybníky - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Pamětník
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Farářova louka - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 21.06.2019 12:00
Lokalita Sjezdovka U Žídků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 21.06.2019 12:00
Přírodní rezervace Dubno - Česká Skalice - kosení a úklid biomasy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 18.06.2019 12:00
Přírodní památka Rašelina - kosení a úklid biomasy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 18.06.2019 12:00
Přírodní památka Bělohradská bažantnice - S část
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 18.06.2019 12:00
„Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem“
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 02.08.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem - zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 30.07.2019 09:00
Internetová prezentace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje včetně jejich aktualizací
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 10.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016