Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování energetického posudku, projektových dokumentací a autorského dozoru k akci "Stavební úpravy obvodového pláště na budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 03.05.2018 09:00
„Studie – DD Lampertice, objekt Žacléř“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 17.04.2018 09:00
Zajištění chirurgické pohotovostní služby pro obyvatele a návštěvníky Broumovska
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 20.04.2018 14:00
Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Rychnovsko
podlimitní Zadáno 29.03.2018 02.05.2018 14:30
Sociální rehabilitace – osoby s mentálním postižením - Vrchlabsko
podlimitní Zadáno 29.03.2018 02.05.2018 14:15
Sociální rehabilitace – osoby s mentálním postižením - Trutnovsko
podlimitní Zadáno 29.03.2018 02.05.2018 14:00
„Projektové dokumentace - Novostavba objektu Domky Na Květné“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2018 09.04.2018 10:00
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 13.03.2018 25.05.2018 11:00
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK - kompenzační pomůcky (polohovatelné stoly)
nadlimitní Zadáno 12.03.2018 24.04.2018 09:00
Zajištění produkčního servisu a event marketingových akcí v gesci sociálních věcí KHK v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 19.03.2018 12:00
Zajištění provozu a rozvoj informačního systému Řízení sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 19.03.2018 12:00
Account management programů slev a výhod RODINNÉ PASY a SENIOR PAS v Královéhradeckém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2018 19.03.2018 12:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Pavilon interny – rekonstrukce oddělení interny, neurologie a rehabilitace“ - ON Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 19.03.2018 09:00
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2018 – navýšení počtu abonentních karet“
nadlimitní Zadáno 14.02.2018 23.02.2018 10:00
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – nábytek III.
nadlimitní Zadáno 07.02.2018 24.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016