Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 08.07.2020 08:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2020 – Dílčí část 1 Osobní dodávkové vozidlo – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Zadáno 17.06.2020 15.07.2020 09:00
Pořízení přenosných vizualizérů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 25.06.2020 14:00
Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem – Zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 30.06.2020 09:00
Kosení PP Farářova louka, 1. etapa
podlimitní Zadáno 15.06.2020 24.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v PP Křižánky
podlimitní Zadáno 15.06.2020 24.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v PP Údolí Bystřice – V část
podlimitní Zadáno 15.06.2020 24.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v PP Ostruženské rybníky
podlimitní Zadáno 15.06.2020 24.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v PR Dubno – Česká Skalice
podlimitní Zadáno 15.06.2020 24.06.2020 10:00
Kosení PR Kostelecký zámecký park
podlimitní Zadáno 15.06.2020 24.06.2020 10:00
Pořízení propagačních předmětů Královéhradeckého kraje 2020 – 2. část
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 23.06.2020 10:00
„Modernizace prádelny – ON Trutnov“ – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 11:00
Výstavba PARKOVIŠTĚ - DOMOV U BIŘIČKY, Hradec Králové zpracování projektové dokumentace II
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 24.06.2020 09:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Louky v České Čermné
podlimitní Zadáno 09.06.2020 16.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Rybník Jíkavec
podlimitní Zadáno 09.06.2020 16.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016