Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v lokalitě PR Bažiny
podlimitní Zadáno 09.06.2020 16.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Dubolka
podlimitní Zadáno 09.06.2020 16.06.2020 10:00
Zvýšení ochrany a zabezpečení škol Královéhradeckého kraje - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 16.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Rybník Smrkovák
podlimitní Zadáno 02.06.2020 09.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Na víně
podlimitní Zadáno 02.06.2020 09.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě OP PP Cidlinský hřeben
podlimitní Zadáno 02.06.2020 09.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Chyjická stráň
podlimitní Zadáno 02.06.2020 09.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka II - – kosení a úklid biomasy na 11 dílčích plochách
podlimitní Zadáno 02.06.2020 09.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Dymokursko-Bahenské louky
podlimitní Zadáno 02.06.2020 09.06.2020 10:00
Úprava datového modelu pro tvorbu Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 08.06.2020 09:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Peklo
podlimitní Zadáno 21.05.2020 29.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Byšičky 1
podlimitní Zadáno 21.05.2020 29.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Hřídelecká hůra
podlimitní Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Bělohradská bažantnice – S část
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Trotina - kosení
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016