Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Bělečský písník
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 04.03.2019 12:00
„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno – projektové dokumentace“
podlimitní Zadáno 15.02.2019 12.03.2019 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov – Etapa 2B
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 22.02.2019 10:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Kamenná hůra
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Šestajovická stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ a zpracování záměru (návrhu) na vyhlášení - přírodní památka Rašelina
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ a zpracování záměru (návrhu) na vyhlášení - přírodní památka Louky v České Čermné
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ a zpracování záměru (návrhu) na vyhlášení - přírodní památka Běleč - střelnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Zámělský borek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ – přírodní rezervace Ve Slatinské stráni
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Dubolka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Homolka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Svatá Anna
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Modlivý důl
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 11:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Na Bahně
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016