Veřejná zakázka: „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7401
Systémové číslo: P21V00000094
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005517
Datum zahájení: 09.02.2021
Nabídku podat do: 15.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby – projektové dokumentace“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování souboru projektových dokumentací včetně stavebně architektonické studie, kde výsledným stupněm bude PD bouracích prací, PD pro provádění stavby včetně interiérů a vybavení (tj. zejména nábytku a veškerého vybavení, IT, zdravotnické technologie a informačního systému). Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti, součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a dodávek a výkon autorského dozoru pro realizaci stavební akce „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby“.
Předmětem projektových dokumentací je výstavba nového pavilónu E, demolice stávajícího pavilónu E včetně navazujícího komunikačního koridoru pavilónu D a adaptace pavilónu D včetně přestěhování stávajícího zdravotnického zařízení (magnet, radiologie a onkologie) do objektu K. Specifikace investičního záměru je dále uvedena v příloze zadávací dokumentace – Předpokládaný základní koncept zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy