Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10269
Systémové číslo: P23V00001023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-042281
Datum zahájení: 21.09.2023
Nabídku podat do: 04.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jen jako „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín“.
Stavební práce budou realizovány v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) zpracované společností společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210, zak.č. 04-21-32 z 11/2022, změna 01, dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení stavby – ROZHODNUTÍ č. 90/2022 Společné povolení č.j. MuJc/2022/22647/SU/SuJ, Spis.zn. Výst. 2021/30216/Su, nabytí právní moci ze dne 23.12.2022 (přílohy č. 3 a č. 5 zadávacích podmínek).
Jedná se o stavbu 2 rodinných domů.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2. 10. 2023 v 9:00 hodin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota plnění v Kč bez DPH je zároveň stanovena jako maximální nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy