Veřejná zakázka: Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě – zpracování DNS, DÚR, DSP, DPS a výkon autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10266
Systémové číslo: P23V00001020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.09.2023
Nabídku podat do: 13.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě – zpracování DNS, DÚR, DSP, DPS a výkon autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Náchodě (dále též ZZS), a to ve stupních dokumentace návrhu studie stavby (dále též jen „DNS“ nebo „studie“), dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také jen „DÚR“), projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též jen „DSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“), dokumentace interiérového vybavení (dále také jen „PD interiéru“) (vše dále jen také jako „PD“ nebo „projektové dokumentace“), kompletní inženýrská činnost s tím spojená, včetně získání pravomocného územního rozhodnutí, včetně získání pravomocného stavebního povolení (event. společného povolení) v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách. Předmětem plnění je dále i součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a dodávek vybavení, součinnost při realizaci předmětných stavebních prací a dodávek vybavení, a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru při realizaci stavební akce „Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě“.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 3. 10. 2023 v 10 hodin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota bez opce (bez vyhrazené změny závazku) činí 2 600 000 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální nabídková cena dodavatele. Hodnota opce činí 780 000 Kč bez DPH. CENA ZA OPCE NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKOVÉ CENY. Celková předpokládaná hodnota včetně opce 3 380 000 Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky