Veřejná zakázka: Most ev. č. 3262-3 Skřivany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10217
Systémové číslo: P23V00000971
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-042429
Datum zahájení: 22.09.2023
Nabídku podat do: 25.10.2023 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev. č. 3262-3 Skřivany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 3262-3 Skřivany“.
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 3262-3 a navazující silnice III/3262 na obou předpolích za obcí Skřivany. Bude provedena kompletní demolice mostu. Nová mostní konstrukce bude založena plošně, nosná konstrukce bude s parapetními nosníky z předpjatého betonu, deska bude železobetonová. Šířka vozovky na mostě bude 6,00 m a bude plynule navazovat na stávající komunikaci III/3262.
Ostatní požadavky:
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 050 61 415, zodpovědný projektant Ing. Marek Šeps, datum zpracování 05/2023, číslo zakázky 17-123-02. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 397 476 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy