Veřejná zakázka: SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10265
Systémové číslo: P23V00001019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.09.2023
Nabídku podat do: 16.10.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v řádném zhotovení stavby (díla) s názvem: „SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce“. Dílo bude zhotovené dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD nebo DPS nebo projektová dokumentace) zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64792374, ve znění pozdějších změn a v souladu s podmínkami uvedenými ve společném povolení stavby vydaném dne 19.4.2022 Městským úřadem ve Smiřicích, odborem výstavby pod č.j. SMI/1560/Výst/22/TK, které nabylo právní moci dne 26.5.2022.
Předmětem díla jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu Střední školy služeb, obchodu a gastronomie ve Smiřicích a nová přístavba k tomuto objektu.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2. 10. 2023 v 10 hodin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 541 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota bez opce (bez vyhrazené změny závazku) činí 25 541 000 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální nabídková cena dodavatele. Hodnota opce činí 7 662 300 Kč bez DPH. CENA ZA OPCE NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKOVÉ CENY. Celková předpokládaná hodnota včetně opce 33 203 300 Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky