Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 10.05.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce počítačové sítě
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 10.05.2016 14:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce – přístavba autolakovny a dílny pro demontáže SOŠ a SOU Vocelova ve Vážní ulici
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 14:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Nové technologie v technických oborech střední školy – SPŠ Hronov Hostovského
nadlimitní Zadáno 09.03.2016 02.05.2016 10:00
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – JŘBU II
podlimitní Zadáno 03.03.2016 14.03.2016 10:00
Oprava střechy jihozápadní věže Galerie moderního umění v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 11.03.2016 10:00
Dodávka a montáž zařizovacích předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové – úpravy při montáži zařízení
nadlimitní Zadáno 29.02.2016 02.03.2016 08:00
Krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji pro rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 10.03.2016 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU V
nadlimitní Zadáno 23.02.2016 04.03.2016 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Rekonstrukce II/295 Dolní Branná – MOK I/14“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa
podlimitní Zadáno 23.02.2016 09.03.2016 13:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 325 – 021 Hostinné, rekonstrukce mostu“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2016 04.03.2016 08:00
Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko – rakouské války z roku 1866 u Střezetic – umělecké práce a autorský dozor - opakování
podlimitní Zadáno 10.02.2016 22.02.2016 08:00
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ – JŘBU II
podlimitní Zadáno 01.02.2016 11.02.2016 10:00
Most ev.č. 501 – 012 Sedliště
nadlimitní Zadáno 01.02.2016 30.03.2016 09:00
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – JŘBU
podlimitní Zadáno 01.02.2016 11.02.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016