Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Externí audit projektu Digitální planetárium v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2013 04.10.2013 09:00
II/297 Čistá v Krkonoších – povodňové škody
podlimitní Zadáno 19.09.2013 23.09.2013 09:20
Vypracování projektové dokumentace s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves včetně mostů 501-002, 501-003 a 501-004
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2013 01.10.2013 08:00
III/32329 Kosice – oprava propustků – povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2013 25.09.2013 08:00
III/28526 Rokol – Nový Hrádek – Borová, 1. etapa, změna č. 4
podlimitní Zadáno 11.09.2013 13.09.2013 08:00
III/30322 Pěkov - Lachov
podlimitní Zadáno 11.09.2013 09.10.2013 09:00
Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové - 1. změna
podlimitní Zadáno 10.09.2013 13.09.2013 14:00
Organizace veřejných zakázek a právní poradenství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2013 12.09.2013 12:00
III/32552 Prosečné – oprava opěrné zdi – povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2013 05.09.2013 08:00
III/28414 STAV – 3x sesuv
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2013 05.09.2013 10:30
III/28421 Stupná – sesuv
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2013 05.09.2013 11:00
II/297 – Janské Lázně – Svoboda nad Úpou – Povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2013 05.09.2013 10:00
Zajištění poskytování odborné psychologické činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2013 03.09.2013 12:00
Silnice II/308 Slatina – Černilov, Černilov – Libřice, Libřice – hranice okresu RK
podlimitní Zadáno 20.08.2013 06.09.2013 10:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2013 06.09.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016