Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Galerie moderního umění v Hradci Králové - změna využití bytů na kanceláře
podlimitní Zadáno 14.01.2016 23.02.2016 11:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2016 20.01.2016 12:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní – JŘBU III
nadlimitní Zadáno 06.01.2016 21.01.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/28425 Heřmanice – Valdov – Lány – Lázně Bělohrad“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2016 21.01.2016 08:00
Vypracování zjednodušené PD pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce - Silnice II. a III. třídy okresů JC, NA, RK, TU - obnova asfaltobetonového krytu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2015 13.01.2016 08:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – mobilní hlasové služby a související služby a dodávky – JŘBU
nadlimitní Zadáno 15.12.2015 18.12.2015 10:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2015 08.01.2016 10:00
Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko – rakouské války z roku 1866 u Střezetic
podlimitní Zadáno 03.12.2015 22.12.2015 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota – státní hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2015 16.12.2015 08:00
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ – JŘBU
podlimitní Zadáno 01.12.2015 11.12.2015 00:00
Projektová dokumentace pro akci Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu "Nový Hluchák" včetně stravovacího zařízení
podlimitní Zadáno 01.12.2015 21.12.2015 10:00
Slaboproudé rozvody pro Evropský dům, Pospíšilova 365, Hradec Králové
podlimitní Zadáno 01.12.2015 06.01.2016 09:00
Realizace expozic Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2016, Holiday World 2016, Infotour a cykloturistika 2016 a RegionPropag 2016“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 07.12.2015 10:00
Dodávka a montáž vybavení depozitářů Galerie moderního umění v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 19.11.2015 11.01.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + dokumentace PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/285 21, III/285 20, II/308 Vrchoviny - Krčín“
podlimitní Zadáno 19.11.2015 08.12.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016