Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 32835-2 Žeretice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3937
Systémové číslo: P17V00000229
Datum zahájení: 10.03.2017
Nabídku podat do: 22.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 32835-2 Žeretice“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 20 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “Most ev.č. 32835-2 Žeretice“.
Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici III/32835, evidenční číslo 32835-2. Původní mostní objekt bude odstraněn a nahrazen novým mostním objektem. V případě že se hydrotechnickým výpočtem a se souhlasem správce toku prokáže možnost zrušení mostu a jeho nahrazení trubním propustem, bude preferováno řešení rekonstrukce mostu jeho zrušením a nahrazením propustem. Součástí řešení předmětného území je i oprava komunikace v úseku mezi stávajícími mostními objekty evidenční čísla 32835-2 a 32835-1. Rozměrovou charakteristiku nového mostu požadujeme přizpůsobit tak, aby volná šířka byla 7 m. Oprava komunikace mezi mosty bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky