Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3081 propustky Librantice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3985
Systémové číslo: P17V00000277
Datum zahájení: 10.03.2017
Nabídku podat do: 22.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3081 propustky Librantice“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 40 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: „III/3081 propustky Librantice“.
Jedná se o celkovou rekonstrukci šesti příčných propustků na silnicích II/299 a III/3081 v katastru obce Librantice. Stávající propustky jsou ve špatném až havarijním stavebním stavu a je nutno je z důvodu zvýšení únosnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na komunikacích II/299 a III/3081 opravit. Stávající propustky na III/3081 v km 0,140, v km 0,550 a v km 1,113 jsou železobetonové rámové, v km 1,560 je betonový trubní propustek a v km 1,900 je betonový klenbový propustek. Na II/299 se jedná o dvouklenbový kamenný propustek v km 5,900.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky