Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie se zpracováním analýzy a návrhu realizace datového tržiště zdravotnictví Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 21.04.2015 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/30324 Broumov – Šonov“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 05.05.2015 08:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Rekonstrukce silnice II/325 Hostinné – KRPA a II/325 Hostinné – průtah – autorský dozor
podlimitní Zadáno 08.04.2015 22.04.2015 10:00
Stavební úpravy ON Trutnov a.s. – klientské centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015 20.04.2015 14:00
Most ev. č. 501 – 012 Sedliště
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2015 15.04.2015 08:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Rekonstrukce silnice II/325 Hostinné – KRPA a II/325 Hostinné – průtah
podlimitní Zadáno 25.03.2015 10.04.2015 10:00
Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II, Terapeutický RTG pro ozařovny a pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii II
nadlimitní Zadáno 21.03.2015 09.06.2015 10:00
Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova 324, Hradec Králové – výměna oken a dveří
podlimitní Zadáno 16.03.2015 15.04.2015 14:00
PRÁVNÍ SLUŽBY SPOČÍVAJÍCÍ V ADMINISTRACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2015 20.03.2015 12:30
Zpracování setů propagačních předmětů IV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2015 02.03.2015 10:00
Projektová dokumentace pro akci Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice
podlimitní Zadáno 13.02.2015 03.03.2015 09:00
Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – lůžka pro specializovaná lůžková pracoviště
nadlimitní Zadáno 12.02.2015 04.05.2015 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Rekonstrukce II/295 - Dolní Branná – MOK I/14 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru
podlimitní Zadáno 10.02.2015 02.03.2015 10:00
Zpracování studie proveditelnosti zajištění veřejné autobusové dopravy na území KHK
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2015 20.02.2015 09:00
Zpracování Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2015 02.03.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016