Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/303 Bukovice - Pěkov"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3938
Systémové číslo: P17V00000230
Datum zahájení: 21.02.2017
Nabídku podat do: 06.03.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/303 Bukovice - Pěkov"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 80 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “II/303 Bukovice - Pěkov“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy II/303 v extravilánu mezi obcemi Bukovice a Pěkov od km 19,050 - 19,485 včetně křižovatky Lachov – Pěkov, v celkové délce 0,435 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je cca 7 m a zůstane zachována. Odvodnění vozovky je řešeno do příkopů. Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení), poklesy v krajích vozovky budou sanovány. Součástí vypracování projektové dokumentace bude provedení mapového podkladu, diagnostiky vozovky včetně kopaných sond, dendrologický průzkum a jiné.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky