Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3032 Žďárky – opěrné zdi“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3939
Systémové číslo: P17V00000231
Datum zahájení: 10.03.2017
Nabídku podat do: 22.03.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3032 Žďárky – opěrné zdi“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 80 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “III/3032 Žďárky – opěrné zdi“.
Jedná se o rekonstrukci dvou opěrných zdí u silnice III/3032:
Zeď č. 1 v úseku od 3,419 (ZÚ) do 3,472 (KÚ - provozní staničení), v celkové délce 53 bm. Výška zdi nad hladinou vody v den měření 1,1m. Jedná se o havarijní stav, zdivo sesuté do vodního toku. Nynější materiál - kámen v části cca 5 m beton. Na zdi umístěna 1x sjezdem přemostěná vodoteč, na konci zdi břehový strom. Propustky procházející zdí nezjištěny.
Zeď č. 2 v úseku od 3,472 (ZÚ) do 3,560 (KÚ - provozní staničení), v celkové délce 88 bm. Výška zdi nad hladinou vody v den měření 1,4m. Jedná se o havarijní stav, počínající destrukce zdiva. Nynější stav - kámen, zeď navazuje na soukromý sjezd přemosťující vodoteč. Propustky procházející zdí nezjištěny. Výskyt 3x betonový podpěrný bod vedení NN (dočasná přeložka s umístěním sloupů za svodidlo nebo přesun jinam, případně do zemního vedení).
Doporučeno umístění svodidel u obou zdí. Předpokládá se celková rekonstrukce zdí. Obě navazují na propustek silnice. Odvodnění silnice - přetečení vody přes římsu zdi. Vozovka je dle pochůzky a výstupů měření PavEx dle TP87 hodnocena jako dobrá. Předpokládá se obnova konstrukce vozovky v případě zásahu do vozovky (podle zvolené technologie výstavby nových zdí). Rekonstrukce se předpokládá za částečné uzavírky.
Vyvolané investice: přeložka vrchního vedení NN v délce 90 m, 3x betonový sloup, výskyt soukromé nebo veřejné kanalizace nezjišťován.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 340 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky