Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3795
Systémové číslo: P17V00000087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-016667
Datum zahájení: 09.03.2017
Nabídku podat do: 23.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy v úseku od km 12,701 (ZÚ) Jaroměř do km 29,678 (KÚ) Nové Město nad Metují, v celkové délce 16,977 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnná od 6,2 m po 7,8 m a zůstane zachována. V trase se nachází mosty ev. č. 285–008 a 285-011, stav mostů je patrný z HMP a mostního listu. Nepředpokládá se celková rekonstrukce mostu ev. č. 285-011 a je třeba navrhnout opravy na základě HMP. U mostního objektu ev. č. 285–008 je požadováno provést diagnostiku mostu, na jejímž základě bude navržena rekonstrukce mostu. V případě opěrných zdí, které se nachází v daném úseku, je třeba posoudit jejich technický stav, případně navrhnout způsob opravy. Vozovka je vedena v intravilánu obcí Jaroměř, Rychnovek, Městec, Nahořany a Nové Město nad Metují. Dle vyjádření správce stávající kanalizace v Novém Městě nad Metují není možné v návrhu pro odvodnění povrchu komunikace v úseku 4 a 5 využít stávající kanalizační řad. Z tohoto důvodu bude nutné navrhnout odvodnění povrchu komunikace mimo stávající kanalizační řad, a to do nové silniční kanalizace. V intravilánu obcí Jaroměř, Rychnovek, Městec a Nahořany bude odvodnění povrchu komunikace řešeno do stávající dešťové kanalizace. U vozovky vedené v extravilánu je odvodnění řešeno do příkopů. Uprostřed vozovky jsou lokálně patrny poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy propadu vozovky. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení), poklesy v krajích vozovky budou sanovány.
Projektová dokumentace bude rozdělena do objektů podle úseků:
1. úsek – km 12,701 (Jaroměř) – km 16,044 (Rychnovek);
2. úsek – km 16,044 (Rychnovek) – km 21,639 (Velká Jesenice);
3. úsek – km 21,639 (Velká Jesenice) – km 25,294 (Nahořany), úsek v km 23,631 – km 24,071 nebude řešen - realizován v roce 2016;
4. úsek – km 25,294 (Nahořany) – km 28,553 (křižovatka „U Papežů“);
5. úsek - km 28,553 (křižovatka „U Papežů“) – km 29,678.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky