Veřejná zakázka: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice – modernizace školního statku – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7591
Systémové číslo: P21V00000284
Evidenční číslo zadavatele: 39860/2021/KHK
Datum zahájení: 10.05.2021
Nabídku podat do: 25.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice – modernizace školního statku – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací, výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu této projektové dokumentace a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.
Jedná se o stávající objekt sloužící jako sklad hnojiv, který je ve velmi špatném technickém stavu a mnoho let je nevyužíván. Cílem je vybudovat zcela nové dílny, které budou sloužit pro odborný výcvik především Opravářů zemědělských strojů a Zemědělců-farmářů tak, aby se propojily výše jmenované obory s praxí v rámci školního statku. Využívat nově vzniklé dílny nejen pro učební obory, ale i pro výuku praxe maturitních oborů, především Agropodnikání.
Předmět plnění se skládá z následujících částí:
a) Zpracování projektové dokumentace bouracích prací (PD bouracích prací) a získání souhlasu s odstraněním stavby;
b) Předložení min. 3 variant řešení k výběru; dále zpracování studie proveditelnosti a získání kladného závazného stanoviska, případně získání kladného konzultačního stanoviska;
c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;
d) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění, a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu;
e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí a spolupráce při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení);
f) Autorský dozor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě na adresu Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky