Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokument o přechodu osob s postižením z ústavních do komunitních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 28.06.2016 08:00
"I/14 Solnice, obchvat - zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury Královéhradeckém regionu"
nadlimitní Zadáno 20.06.2016 11.08.2016 10:00
Poskytnutí služeb a vývoj aplikace „Řízení sítě sociálních služeb“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 29.06.2016 12:00
Zpracování studie možnosti zřízení Královéhradecké autobusové dopravní společnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 29.06.2016 08:00
SOL Trutnov – oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl. budově Bedřichov - dokončení akce JŘBÚ
podlimitní Zadáno 17.06.2016 20.06.2016 09:00
Zajištění promo akcí a volnočasových aktivit pro slevové systémy RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016 27.06.2016 14:00
Akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb – Individuální plánování
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 22.06.2016 09:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2
nadlimitní Zadáno 10.06.2016 02.08.2016 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní – JŘBU IV
nadlimitní Zadáno 07.06.2016 14.06.2016 10:00
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
nadlimitní Zrušeno 06.06.2016 19.12.2016 11:00
Vypracování diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 14.06.2016 08:00
II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
nadlimitní Zadáno 26.05.2016 09.08.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 21.06.2016 08:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 31.05.2016 14:00
Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 03.06.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016