Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v lokalitě PP Uhřínov – kosení
podlimitní Zadáno 18.05.2020 22.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Uhřínov – mozaiková seč
podlimitní Zadáno 18.05.2020 22.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka I – likvidace netýkavky žláznaté
podlimitní Zadáno 18.05.2020 22.05.2020 15:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Bělohradská bažantnice – J část
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka IV – kosení a úklid biomasy – Mackova slať
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zámělský borek
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Údolí Bystřice - střed
podlimitní Zadáno 18.05.2020 22.05.2020 15:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Na Plachtě 3
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Broumarské slatiny
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Rašelina
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
„SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – regálové systémy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2020 29.05.2020 09:00
Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) – Správčice
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 16.06.2020 08:00
III/30118 Stárkov – opěrná zeď
nadlimitní Zadáno 14.05.2020 23.06.2020 08:15
III/3162 Kostelec nad Orlicí – Čermná nad Orlicí
nadlimitní Zadáno 13.05.2020 15.06.2020 08:15
III/32846 Tuř - Popovice
nadlimitní Zadáno 13.05.2020 15.06.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016