Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výřezy dřevin v lokalitě PP Zebín
podlimitní Zadáno 31.05.2022 06.06.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Louky v České Čermné II
podlimitní Zadáno 31.05.2022 06.06.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Ostruženské rybníky II
podlimitní Zadáno 31.05.2022 06.06.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Homolka
podlimitní Zadáno 31.05.2022 06.06.2022 14:00
Prořezávky dřevin a křovin v lokalitě PP Dubolka
podlimitní Zadáno 31.05.2022 06.06.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Kostelecký zámecký park
podlimitní Zadáno 31.05.2022 06.06.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Svatá Anna II
podlimitní Zadáno 31.05.2022 06.06.2022 14:00
Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BIŘIČKY – stavební práce
podlimitní Zadáno 24.05.2022 30.06.2022 09:00
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod – stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 20.06.2022 09:00
Plán ochrany Krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové (část Hořiněves)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2022 10.06.2022 12:00
Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl – PD elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 30.05.2022 10:00
II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)
nadlimitní Zadáno 16.05.2022 21.06.2022 08:00
Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad
nadlimitní Zadáno 12.05.2022 20.06.2022 08:15
Odstranění nehodové lokality – II/300 Červená Třemešná
nadlimitní Zadáno 12.05.2022 20.06.2022 08:00
Odstranění nehodové lokality – II/501 Svatojanský Újezd
nadlimitní Zadáno 12.05.2022 27.06.2022 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016