Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova technologického centra Královéhradeckého kraje
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 05.08.2019 11:00
Společný nákup energií na období 2020 a 2021 – elektrická energie
nadlimitní Zadáno 18.06.2019 18.06.2019 10:20
Společný nákup energií na období 2020 a 2021 – zemní plyn
nadlimitní Zadáno 18.06.2019 18.06.2019 11:00
„Rozšíření chirurgické JIP v Náchodě o dvě monitorované postele II“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 03.07.2019 10:00
Pořízení notebooků a počítačů pro Královéhradecký kraj 2019
podlimitní Zadáno 13.06.2019 02.07.2019 10:00
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolené (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 3111-1 a propustek Orlické Záhoří“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 01.07.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C - zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 31.07.2019 11:00
„Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení“
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 05.08.2019 11:00
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení - zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 29.07.2019 12:00
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 29.07.2019 09:00
Přírodní památka U Čtvrtečkova mlýna
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní rezervace Kostelecký zámecký park - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Ostruženské rybníky - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Pamětník
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 12:00
Přírodní památka Farářova louka - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 21.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016