Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy
nadlimitní Hodnocení 18.03.2020 27.04.2020 08:00
Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP - „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy sociálního zařízení a bezbariérového vstupu – střední stavební škola Náchod, Pražská 931“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 07.04.2020 09:00
Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 28.04.2020 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy sociálního zařízení a bezbariérového vstupu – střední stavební škola Náchod, Pražská 931
podlimitní Zadáno 11.03.2020 31.03.2020 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silniční kanalizace Librantice, silnice II/299 km 6,468 – km 7,214“ a ,,Dešťová kanalizace Libřice, silnice II/299 km 12,400 – 12,841“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 20.03.2020 08:00
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – dodávka HW
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 15.04.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace PDPS a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3002 Hořice – náměstí J. z Poděbrad 2. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 18.03.2020 12:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - volný nábytek“
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 29.04.2020 10:00
„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno“
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 03.06.2020 09:00
„Parkování v areálu ON Trutnov a. s.“ – PD (studie)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 30.03.2020 09:00
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE a KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 26.03.2020 09:00
Opravy pomníků – bojiště u Hradce Králové a Říman
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2020 11.03.2020 09:00
Pasportizace budovy a studie proveditelnosti pro akci: Stavebně-technické úpravy zámecké jízdárny GVUN
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 16.03.2020 10:00
III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 09.04.2020 08:00
Vyšetřovací a operační svítidla pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 02.03.2020 06.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016