Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Uhřínov – Benátky
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Nadslav
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Vražba
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Na bahně
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Byšičky 1
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Kazatelna
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Výřezy dřevin v lokalitě PP Svatá Anna
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Chyjická stráň VII
podlimitní Zadáno 11.08.2022 17.08.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Rybník Jíkavec IV
podlimitní Zadáno 11.08.2022 17.08.2022 14:00
Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení operačních sálů a centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod II
nadlimitní Zadáno 03.08.2022 05.09.2022 10:00
Zpracování aktualizace Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2022 15.08.2022 14:00
Strojní kosení travních porostů, mulčování v lokalitě PP Zbytka III
podlimitní Zadáno 03.08.2022 09.08.2022 14:00
Bílý domek Hajnice - Stavební úpravy objektů pro klienty s PAS
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 16.08.2022 10:00
Fotovoltaické elektrárny – technicko-ekonomická studie
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 15.08.2022 09:00
Renovace tepelného čerpadla - DD Lampertice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2022 10.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016