Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění vzdělávání
VZ malého rozsahu Zadávání 03.11.2020
Zajištění vzdělávání - dílčí část 1 - Práce s předsudky a stereotypy v sociálních službách
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 10 - Zásady práce s agresivním klientem, prevence a řešení konfliktů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 24.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 12 - Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - rozšiřující
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 13 - Ochrana práv uživatelů sociálních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 14 - Aktivizace klientů sociálních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 24 - Zajištění vzdělávání - Vybraná ustanovení zdravotního a sociálního práva pro veřejné opatrovníky/sociální pracovníky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 25 - Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 26 - Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby s omezenými právy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 27 - Možnosti zastupování člověka v právních věcech z pohledu sociální práce a opatrovnictví
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 3 - Individuální plánování
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 24.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 7 - Nácvik dovedností pro běžný život a vedení domácnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 8 - Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - úvod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 9 - Bezpečná péče a manipulace s osobami s omezením hybnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 26.10.2020 27.11.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016