Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Územní studie „Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11“ při průchodu územím obce Kocbeře“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 08.06.2016 09:00
KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
podlimitní Zadáno 19.05.2016 06.06.2016 09:00
KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ, REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ – DODÁVKA GASTROTECHNOLOGIE
podlimitní Zadáno 19.05.2016 06.06.2016 10:00
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice
podlimitní Zadáno 19.05.2016 19.07.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/311 Zákoutí - Šerlich“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 01.06.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/28526 Jizbice - Lipí – Náchod“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 01.06.2016 08:00
Projektová dokumentace laboratoře a onkologie Oblastní nemocnice Jičín a. s. – JŘBU
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 19.05.2016 10:00
„PŘÍSTAVBA DĚTSKÉ OZDRAVOVNY KRÁLOVSTVÍ – NOVÝ NEMOJOV - JŘBÚ“
podlimitní Zadáno 12.05.2016 13.05.2016 09:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU VI
nadlimitní Zadáno 05.05.2016 13.05.2016 10:00
„Opravy pomníků 2016 – Ossarium, - Mauzoleum“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 12.05.2016 12:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
VZ malého rozsahu Zrušeno 03.05.2016 16.05.2016 09:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa -Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 - zpracování PD a zajištění AD- JŘBU II
podlimitní Zadáno 03.05.2016 13.05.2016 10:00
Zhotovení propagačních předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 23.05.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Častolovice"
nadlimitní Zadáno 20.04.2016 25.07.2016 10:00
Koordinace a řízení projektů RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 22.04.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016