Veřejná zakázka: Zpracování plánu péče o ZCHÚ a záměru na vyhlášení PP – Kopec sv. Jana II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8341
Systémové číslo: P22V00000147
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Management ZCHÚ KHK 2022
Kategorie DNS: 2. Kategorie B: Zpracování plánů péče
Datum zahájení: 23.03.2022
Nabídku podat do: 30.03.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování plánu péče o ZCHÚ a záměru na vyhlášení PP – Kopec sv. Jana II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající ve zpracování listinné i elektronické verze návrhu plánu péče a konečné verze plánu péče o nové zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území a metodickým pokynem sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k přípravě a zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma oznámeným ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, listopad 2018, částka 8, čj. MZP/2018/130/847.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky