Veřejná zakázka: III/29913 Lochenice – průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8292
Systémové číslo: P22V00000098
Evidenční číslo zadavatele: 32901
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-012661
Datum zahájení: 05.04.2022
Nabídku podat do: 27.06.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/29913 Lochenice – průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29913 Lochenice - průtah“.
Jedná se o rekonstrukci silnice III/29913 v průtahu obcí Lochenice a Předměřice nad Labem.
Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav silnice III/29913. V km 0,000-1,370 (kryt CB+AB nebo CB+NV) vykazuje povrch vozovky příčné trhliny, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny, výtluky a hloubkovou korozi. V km 1,370-1,812 (kryt DL) vykazuje povrch vozovky plošné deformace. Hodnocení stavu povrchu vozovky dle TP 87 klasifikačním stupněm 5 – havarijní. Začátek úseku je v křižovatce v napojení na silnicí I/33 a konec úseku je v křižovatce se silnicí III/3254. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1 806,50 m. Staničení stavby je shodné s liniovým staničením silnice III/29913.
Navržená kategorie silnice:
km 0,000 00 – 0,300 00 upravená S 6,5/60
km 0,300 00 – 1,806 50 upravená MO2a 10,5/6,5/50
Rekonstrukce silnice III/29913 bude prováděna za úplné uzavírky. Stavba bude rozdělena na dvě etapy, kterou budou realizovány v průběhu dvou stavebních sezon.
První etapa bude realizována v úseku silnice III/29913 od začátku úseku km 0,000 00 (křižovatka se silnicí I/33) po km 0,975 00 (k prodejně potravin Lochenice), druhá etapa bude realizována od km 0,975 00 (prodejna potravin Lochenice) až na konec úseku km 1,806 50 ke křižovatce se silnicí III/3254. Rozdělení na dvě etapy je z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce autobusovou dopravou. Objízdná trasa bude vedena silnici III/3254 a silnici I/33 obousměrně.
Součástí modernizace komunikace je rovněž výstavba jednotné kanalizace v obci Lochenice a v obci Předměřice nad Labem. Jedná se o novou stavbu dešťové kanalizace, která nahrazuje stávající nevyhovující kanalizaci, která je vedena v krajích komunikace. Navrhovanou stavbou dojde k odvedení srážkových vod z povrchu komunikace a ploch (střechy, zpevněné plochy) přilehlých nemovitostí.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
pro Královéhradecký kraj:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky (II. etapa)
SO 101 Komunikace
SO 901 DIO
SO 04 Dešťová kanalizace, dešťové svody (realizace objektu – Královéhradecký kraj)
SO 103 Dešťová kanalizace Předměřice nad Labem
Pro Obec Lochenice:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky – Lochenice
SO 101 Chodník Lochenice
Pro Obec Předměřice nad Labem:
SO 002 Všeobecné a předběžné položky – Předměřice nad Labem
SO 102 Chodník Předměřice nad Labem
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
Zakázka (SO 001, SO 101, SO 901) pro Královéhradecký kraj bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP+PDPS, zpracované projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o. se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČO: 018 73 687, datum zpracování 07/2018, číslo zakázky 075/2017, zodpovědný projektant Jan Zvára, DiS., ČKAIT 0701440.
Zakázka (SO 04) pro Královéhradecký kraj bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří P-AQUA s.r.o. se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 274 85 129, datum zpracování: 7/2018, číslo zakázky: 9/2018, zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Pilař, ČKAIT 0600024.
Zakázka (SO 103) pro Královéhradecký kraj bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27485129, datum zpracování X/2018, číslo zakázky 41/2018 , zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Pilař, ČKAIT č. 0600024.
Zakázka (SO 001, SO 101) pro obec Lochenice bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDSP, zpracované projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o. se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČO: 018 73 687, datum zpracování: 12/2020, číslo zakázky: 076/2017, zodpovědný projektant Jan Zvára, DiS., ČKAIT 0701440.
Zakázka (SO 002, SO 102) pro obec Předměřice nad Labem bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDSP, zpracované projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o. se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČO: 018 73 687, datum zpracování: 12/2020, číslo zakázky: 076/2017, zodpovědný projektant Jan Zvára, DiS., ČKAIT 0701440.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 66 947 906 Kč bez DPH
  Část I. - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 57 272 639,00 Kč bez DPH,
  Část II. - zadavatel č. 2 Obec Lochenice v maximální výši 8 047 309,00 Kč bez DPH,
  Část III. - zadavatel č. 3 Obec Předměřice nad Labem v maximální výši 1 627 958,00 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky