Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2021 26.03.2021 11:00
Dodání a montáž klimatizace - cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 08:00
Výměna vjezdových závor v areálech cestmistrovství Hradci Králové a Rychnov n/K.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 08:00
III/32523 Třebnouševes – Rašín
nadlimitní Hodnocení 12.03.2021 20.04.2021 08:00
III/32428 Popovice – Třesovice
nadlimitní Hodnocení 10.03.2021 12.04.2021 08:00
Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4
nadlimitní Hodnocení 10.03.2021 19.04.2021 08:30
„Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 19.03.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Roudnička a Datlík
podlimitní Zadáno 10.03.2021 18.03.2021 10:00
POCT analyzátor pro PCR
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 15.03.2021 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 23.03.2021 08:00
Plazmový sterilizátor pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Vyhodnoceno 09.03.2021 09.04.2021 09:00
Plicní ventilátory (ARO) a resuscitační vaky pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Hodnocení 09.03.2021 29.04.2021 09:00
Diagnostické a pracovní stanice pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Vyhodnoceno 08.03.2021 14.04.2021 09:00
Infuzní technika pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Hodnocení 08.03.2021 09.04.2021 09:00
Rekonstrukce střechy vč. doplnění izolace – DD, ZŠS a PŠ Jaroměř – akce č. SM/20/311
podlimitní Hodnocení 08.03.2021 06.04.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016