Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/28526 Rokole – Nový Hrádek – neúnosná krajnice
nadlimitní Hodnocení 10.11.2021 15.12.2021 08:00
Expozice Jihozápadní Afrika – změna „B“ - 3. ETAPA -3.část
nadlimitní Hodnocení 10.11.2021 13.12.2021 10:00
Oprava rozvodů topení ve stravovacím provozu NRK
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 25.11.2021 10:00
Technický dozor investora (TDI) akce „Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 - vybudování učebny informatiky a toalet v podkroví školy“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 23.11.2021 10:00
IT technika
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 16.11.2021 11:00
Exponáty pro Pevnost Dobrošov – tiskařské výrobky II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 15.11.2021 11:00
Exponáty pro Pevnost Dobrošov – kovovýrobky II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 15.11.2021 10:30
Exponáty pro Pevnost Dobrošov – figuríny reálných osobností pro dioráma francouzské delegace II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 15.11.2021 10:00
Společný nákup energií na období 2022 a 2023 – zemní plyn
nadlimitní Zadáno 03.11.2021 03.11.2021 10:00
Společný nákup energií na období 2022 a 2023 – elektrická energie
nadlimitní Zadáno 02.11.2021 03.11.2021 14:00
"Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 - vybudování učebny informatiky a toalet v podkroví školy"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2021 29.11.2021 10:00
Stavební opravy přístupových schodišť v ONN a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2021 09.11.2021 12:00
HOŘICE - Stavební úpravy objektu pro chov drůbeže 1701/1 a 1701/2
mimo režim ZZVZ Zadávání 27.10.2021 12.11.2021 09:00
Nepřetržitá fyzická ostraha budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 11.11.2021 11:00
Obchůzkový dozor ve výstavních sálech 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 11.11.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016