Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/29840 Opočno, Broumar
nadlimitní Hodnocení 17.06.2022 26.07.2022 08:00
Zpracování stavebně historického průzkumu kláštera v Opočně a přilehlého areálu včetně zaměření
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2022 25.07.2022 10:00
Pořízení RTG přístrojů pro ONN
nadlimitní Zadávání 13.06.2022
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2022 27.06.2022 12:00
Audiometr
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 17.06.2022 08:30
Pořízení movitého majetku
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 11.07.2022 10:00
Dodávka nábytku do kabinetů Jiráskova gymnázia v Náchodě
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 21.06.2022 14:00
Vybavení odborných učeben I.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 23.06.2022 12:00
Vybavení odborných učeben II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 23.06.2022 12:00
Stavební úpravy objektu č. p. 241 SPŠOW ve Velkém Poříčí – zpracování PD - II.
nadlimitní Vyhodnoceno 08.06.2022 14.07.2022 09:00
Oblastní nemocnice Jičín – pavilon psychiatrie – studie proveditelnosti
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2022 11.07.2022 09:00
Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - stavební práce
nadlimitní Hodnocení 07.06.2022 18.07.2022 10:00
Stavební úpravy a změna užívání objektu MŠ Slunečnice-zajištění TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 15.06.2022 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov - zajištění TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2022 16.06.2022 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov - stavební práce
podlimitní Hodnocení 02.06.2022 22.07.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016