Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení ONN pro návaznou péči - zdravotnické přístroje a zařízení I.
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2020 06.08.2020 10:00
ŠABLONY II. - Využití ICT ve výuce
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 08.06.2020 13:00
Oprava hospodářské budovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 05.06.2020 12:00
Úprava datového modelu pro tvorbu Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 08.06.2020 09:00
Elektro revize pro ONN a.s. II
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 09.06.2020 14:00
Dodávka terénních prací pro záchranný archeologický výzkum Obchvat Domašín Etapa II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 04.06.2020 12:00
III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280
nadlimitní Hodnocení 25.05.2020 26.06.2020 08:00
Dodávka terénních prací pro záchranné archeologické výzkumy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 02.06.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Peklo
podlimitní Zadáno 21.05.2020 29.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Byšičky 1
podlimitní Zadáno 21.05.2020 29.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Hřídelecká hůra
podlimitní Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 10:00
Změna topného média - č. akce SM/20/303
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2020 04.06.2020 11:00
Domov Dědina, Opočno – Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob (stavební práce)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2020 05.06.2020 09:00
Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové II.
podlimitní Vyhodnoceno 20.05.2020 08.06.2020 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Bělohradská bažantnice – S část
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016