Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nástavby do anesteziologických vozíků pro MJIP ONN a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2021 16.11.2021 13:00
Společný nákup energií na období 2022 a 2023 – elektrická energie
nadlimitní Zadáno 02.11.2021 03.11.2021 14:00
"Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 - vybudování učebny informatiky a toalet v podkroví školy"
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2021 29.11.2021 10:00
Stavební opravy přístupových schodišť v ONN a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.10.2021 09.11.2021 12:00
Dodání exteriérových výstavních panelů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2021 10.11.2021 12:00
HOŘICE - Stavební úpravy objektu pro chov drůbeže 1701/1 a 1701/2
mimo režim ZZVZ Zadávání 27.10.2021 12.11.2021 09:00
Nepřetržitá fyzická ostraha budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 11.11.2021 11:00
Obchůzkový dozor ve výstavních sálech 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 11.11.2021 11:00
Vybavení učebny IVT
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 08.11.2021 10:00
Zpracování a vysílání videoreportáží
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 05.11.2021 09:00
Výukové modely
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2021 02.11.2021 10:00
Správa serveru
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2021 08.11.2021 10:00
Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, AD a zajištění souvisejících služeb
nadlimitní Hodnocení 21.10.2021 29.11.2021 10:00
Rehabilitační přístroje a zařízení - RÚ Hostinné
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021 02.11.2021 10:00
„Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2021 01.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016