Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32329 křižovatka s III/32332 – Libčany“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď u autosalonu Opel“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Diagnostika nosné konstrukce mostu ev.č. 298-009 Krňovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „ Krňovice – jednotná kanalizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2017 26.02.2018 12:00
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a BOZP
nadlimitní Hodnocení 01.11.2017 11.12.2017 11:00
Svítidla operační vč. příslušenství
nadlimitní Hodnocení 31.10.2017 12.12.2017 13:00
Multifunkční zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 07.11.2017 12:00
Rekonstrukce bytovky č. p. 1238
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 07.11.2017 12:00
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny - počítačové vybavení
nadlimitní Hodnocení 25.10.2017 20.12.2017 11:00
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory
nadlimitní Hodnocení 25.10.2017 25.01.2018 12:00
Nákup počítačů a monitorů pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 08.11.2017 12:00
Výměna zdroje ionizujícího záření v kobaltovém ozařovači
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 30.11.2017 13:00
Územní studie přeložky silnice II/281 v prostoru města Sobotky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 06.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016