Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění vzdělávání - dílčí část 19 - Specifika práce s osobami s chováním náročným na péči
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 2 - Týmová spolupráce
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Zajištění vzdělávání dílčí část 20 – Specifika podpory osob s PAS
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 16.07.2021 10:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 28 - Základy šetrné sebeobrany
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 5 - Nedirektivní komunikace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Servisní podpora informačního systému hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2021 24.06.2021 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení DM Javornická 1209
podlimitní Hodnocení 07.06.2021 24.06.2021 14:00
Opravné a údržbové práce na střeše Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021 24.06.2021 08:00
Pořízení propagačních předmětů Královéhradeckého kraje 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Administrace veřejných zakázek REACT-EU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2021 25.06.2021 10:00
Ofsetový archový tiskový stroj
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Dodávka osobního vozidla pro ZZS KHK
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 14.06.2021 13:00
Gymnázium, SOŠ, VOŠ, Nový Bydžov - informační technologie s náhradním plněním
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 14.06.2021 09:00
Samostatný hasící systém pro leteckou techniku - Heliport HEMS Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 14.06.2021 11:30
Zákrokový stůl pro Oblastní nemocnici Náchod II
nadlimitní Hodnocení 28.05.2021 28.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016