Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dispečerské stoly KZOS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2022 27.09.2022 09:00
Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2022 26.09.2022 10:00
Nábytek 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 27.09.2022 12:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje na rok 2023 – II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2022 20.09.2022 09:00
Dodávka časově neomezených softwarových licencí k MS SQL Server pro ONN a.s. - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2022 19.09.2022 09:00
Modernizace videostěny KZOS
podlimitní Hodnocení 07.09.2022 26.09.2022 13:00
Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové – zpracování PD
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2022 04.10.2022 09:00
Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – gastrotechnologie
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2022 27.10.2022 10:00
Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2022 27.10.2022 09:00
Dodávka kolejnicového systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2022 21.09.2022 14:00
„U nás v kraji 2023“
podlimitní Hodnocení 06.09.2022 22.09.2022 09:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PR Dubno – Česká Skalice
podlimitní Zadáno 05.09.2022 12.09.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Louky v České Čermné
podlimitní Zadáno 05.09.2022 12.09.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Chyjická stráň
podlimitní Zadáno 05.09.2022 12.09.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Opočno
podlimitní Zadáno 05.09.2022 12.09.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016