Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dílčí část 19 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Královéhradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 2 – Sociálně terapeutické dílny – osoby s mentálním postižením - Jičínsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 20 – Sociální rehabilitace – osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Novoměstsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 21 – Sociální rehabilitace – osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Vrchlabsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 22 – Sociální rehabilitace – osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s duševním onemocněním - Hořicko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 23 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením - Novoměstsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 24 – Sociální rehabilitace – osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Hradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 25 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Jičínsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 26 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Náchodsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 27 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Rychnovsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 28 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním - Královéhradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 29 – Sociální rehabilitace – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi - Trutnovsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 3 – Sociálně terapeutické dílny – osoby s mentálním postižením – Královédvorsko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 30 – Sociální rehabilitace – osoby s mentálním postižením - Hradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
Dílčí část 31 – Sociální rehabilitace – osoby se zrakovým postižením - Královéhradecko
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 22.07.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016