Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Kačerov
podlimitní Zadáno 05.09.2022 12.09.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Nad Blatinou
podlimitní Zadáno 05.09.2022 12.09.2022 14:00
Pořízení služby telefonní informační linky
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 08.09.2022 13:00
Podpora produktu IceWarp server - software maintenance pro ONN a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2022 02.09.2022 10:00
Ubytování a stravování pro účastníky výjezdních kurzů na téma psychohygiena
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2022 06.09.2022 14:00
Výpočetní technika 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2022 12.09.2022 12:00
Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2022 04.10.2022 09:00
Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – stavební práce – I. etapa – ZD/19/421
podlimitní Hodnocení 23.08.2022 20.09.2022 09:00
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – PD ve stupni DPS a AD
nadlimitní Hodnocení 22.08.2022 23.09.2022 10:00
Vybavení učeben - 7PC
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 06.09.2022 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Uhřínov – Benátky
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Nadslav
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Vražba
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Na bahně
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Byšičky 1
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016