Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality U47+U104 – II/303 Jetřichov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10697
Systémové číslo: P24V00000190
Evidenční číslo zadavatele: 34213
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014737
Datum zahájení: 08.04.2024
Nabídku podat do: 10.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality U47+U104 – II/303 Jetřichov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality U47 + U104 – II/303 Jetřichov“.
Jedná se o silnici II/303, která tvoří spojnici mezi Policí nad Metují a Broumovem, pod názvem stoupací pruhy Pasa. Z důvodů získání finance z dotačního programu na bezpečnost – nehodové lokality je akce rozdělena na úseky dle financování.
První inkriminovaný úsek je v extravilánu s dvěma protisměrnými oblouky cca 7 km před Broumovem. Jde o dva oblouky o poloměrech cca 50 a 40 m. Silnice je třípruhová a nejvyšší povolená rychlost je 90 km/hod. U silnice jsou po obou stranách vzrostlé stromy za svodidlem. Úprava bude provedena v km 22,920 – 23,380, 23,650 – 24,120. Tyto úseky jsou financovány dotací bezpečností a částečně krajskými prostředky. Na tyto úseky je zpracována projektová dokumentace, která je přílohou.
Druhý úsek v km 22,671 – 22,920 délka 249 metrů, km 23,380 - 23,650 délka 270 metrů, km 24,120 – 24,372 délka 252 metrů je napojením a přímým připojením komunikace na nehodové lokality. Celková úpravu bude provedena od km 22,671 – 24,372 délka 1701 m.
Navržená opatření jsou stejná pro všechny úseky: provedení mikrokoberce, odstranění a nové osazení dopravního značení, prořez náletových dřevin, osazení reflexních prvků, vodorovné dopravní značení. Návrh dopravně inženýrského opatření bude dle nutnosti rozsahu prací, po odsouhlasení Policií ČR DI Náchod a příslušného silničního správního úřadu. Celá trasa je lemována svodidly, úpravu krajnic provádět bez nutného sundání pásnic.
Veškeré práce je nutno provádět za provozu. Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových vrstvách je maximálně ZAS-T2.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 07/2022, číslo zakázky 26/22, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 868 426 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy