Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality U224 - II/324 Nechanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10738
Systémové číslo: P24V00000231
Evidenční číslo zadavatele: 32820
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014985
Datum zahájení: 09.04.2024
Nabídku podat do: 10.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality U224 - II/324 Nechanice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality U224 - II/324 Nechanice“.
Jedná se o vybrané nehodové místo na silnici II. třídy v okrese Hradec Králové.
Na předmětném místě budou provedena dílčí opatření, jejichž kombinace vzájemně a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu.
Jedná se o silnici II/324, která tvoří spojnici mezi Novým Bydžovem a Hradcem Králové. Inkriminovaný úsek je v extravilánu s jedním směrovým obloukem cca 500 m za Lubnem. Jde o jeden směrový oblouk o poloměru cca 50 m. Silnice je dvoupruhová a nejvyšší dovolená rychlost je 90km/h. U silnice jsou ve směrovém oblouku na vnější straně náletové dřeviny. Ve směru z Lubna je osazena A 1b a ve směrovém oblouku Z 3 v provedení dvojšipky jedenkrát. Ve směru do Lubna je osazena A 2a a ve směrovém oblouku Z 3 v provedení dvojšipky jedenkrát. Vodorovné dopravní značení upravuje předjíždění ale není podpořeno svislým dopravním značením.
Dílčí opatření spočívají zejména v provedení mikrokoberce. Dojde k odfrézování stávávající obrusné vrstvy v tloušťce cca 2cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Po provedení případné sanace bude položena asfaltová vrstva mikrokoberce v tloušťce cca 2cm. Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu. Dále bude upřesněno a doplněno svislé a vodorovné dopravního značení dle zpracované PD.
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových vrstvách je maximálně ZAS-T2.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 07/2022, číslo zakázky 26/22, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, Ing. Miroslav Kučera.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 534 305 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy