Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality K56 - II/327 Levín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10737
Systémové číslo: P24V00000230
Evidenční číslo zadavatele: 32821
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014970
Datum zahájení: 09.04.2024
Nabídku podat do: 10.05.2024 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality K56 - II/327 Levín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality K56 - II/327 Levín“.
Jedná se o vybrané nehodové místo na silnici II. třídy v okrese Hradec Králové.
Na předmětném místě budou provedena dílčí opatření, jejichž kombinace vzájemně a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu.
Jedná se o křižovatku silnic II/3278 a III/32736, která se nachází poblíž dálnice D11 u obce Levín.
Inkriminovaná křižovatka je v extravilánu u obce Levín. Na silnici II/327 je v místě křižovatky omezena rychlost na 70 km/h. Na silnici III/32736 je rychlost omezena na 50 km/h a jsou osazeny zvýrazněné P 6. Vodorovné značení je na silnici II/327 provedeno značkami V 2b. Na silnici III/32736 jsou provedeny pouze V 5. Úprava bude provedena pouze na silnici III/32736 po spáry na pozemku p.č. 620.
Dílčí opatření spočívají zejména v provedení mikrokoberce. Dojde k odfrézování stávávající obrusné vrstvy v tloušťce cca 2cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Po provedení případné sanace bude položena asfaltová vrstva mikrokoberce v tloušťce cca 2cm. Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu. Dále bude upřesněno a doplněno svislé a vodorovné dopravního značení dle zpracované PD.
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových vrstvách je maximálně ZAS-T2.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 07/2022, číslo zakázky 26/22, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 967 055 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy