Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dispoziční úpravy objektů a areálu Barevné domky Hajnice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015 16.11.2015 10:00
Dodávka a instalace 1 kusu mycího automatu pro centrální operační sál Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2015 09.11.2015 12:00
Dodávka a instalace 1 kusu cystoskopu a 2 kusů resektoskopů pro centrální operační sály Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 10.11.2015 13:00
Nákup plynových kotlů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 13.11.2015 13:00
Obsahové aktualizace aplikace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje pro roky 2016 a následující
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 09.11.2015 13:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 23.11.2015 08:00
Nákup IT vybavení
podlimitní Vyhodnoceno 21.10.2015 05.11.2015 09:00
„Vypracování souboru projektových dokumentací pro projekt Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 06.11.2015 08:00
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, Obměna endoskopického přístrojového vybavení lůžkových oddělení nemocnice
nadlimitní Hodnocení 16.10.2015 28.12.2015 10:00
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, Obměna přístrojového vybavení lůžkových oddělení nemocnice
nadlimitní Hodnocení 16.10.2015 08.01.2016 11:00
Dodávka sprchových lůžek a postelí pro monstrózně obézní klienty Domovu U Biřičky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015 10.11.2015 10:00
„Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů ortopedie změna č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015 16.10.2015 09:00
Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015 02.11.2015 09:00
Dodávka elektrického konvektomatu 20xGN1/1 s příslušenstvím Domovu U Biřičky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 04.11.2015 10:00
Dodávka kopírky Domovu U Biřičky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 12.10.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016