Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výroba webu "Studuj na zdrávce"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 20.05.2016 10:00
Oprava venkovního schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 17.05.2016 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU VI
nadlimitní Zadáno 05.05.2016 13.05.2016 10:00
Dodávka výpočetní techniky pro Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 25.05.2016 09:00
„Opravy pomníků 2016 – Ossarium, - Mauzoleum“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 12.05.2016 12:00
Údržba, opravy, úpravy, repasi, doplnění a náhrady sedacích lavic, čekáren a návštěvních místností Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 23.05.2016 10:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
VZ malého rozsahu Zrušeno 03.05.2016 16.05.2016 09:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa -Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 - zpracování PD a zajištění AD- JŘBU II
podlimitní Zadáno 03.05.2016 13.05.2016 10:00
Dodávka počítačů pro Domov mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 10.05.2016 10:00
Nákup náhradních dílů pro zemědělské stroje - Školní statek Hořice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 06.05.2016 00:00
Dodávka a montáž klimatizace
podlimitní Zadáno 28.04.2016 11.05.2016 00:00
Ostraha budovy GMU 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 12:00
Nákup užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 05.05.2016 15:00
Zhotovení propagačních předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 23.05.2016 12:00
Dodávka a instalace laparoskopické věže pro gynekologické oddělení ON Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 06.05.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016