Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna rozvodů vody a kanalizace (Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů v budově Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 11.03.2016 10:00
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – JŘBU II
podlimitní Zadáno 03.03.2016 14.03.2016 10:00
Oprava střechy jihozápadní věže Galerie moderního umění v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 11.03.2016 10:00
Terénní práce, zpracování dokumentace - záchranný archeologický výzkum - akce Park u Města Prahy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 27.04.2016 00:00
Dodávka a montáž zařizovacích předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové – úpravy při montáži zařízení
nadlimitní Zadáno 29.02.2016 02.03.2016 08:00
Logistické služby
nadlimitní Zadáno 29.02.2016 14.10.2016 10:00
Krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji pro rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 10.03.2016 10:00
Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 08.03.2016 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU V
nadlimitní Zadáno 23.02.2016 04.03.2016 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Rekonstrukce II/295 Dolní Branná – MOK I/14“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa
podlimitní Zadáno 23.02.2016 09.03.2016 13:00
Realizační projektová dokumentace ONN
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 24.02.2016 12:00
Reko části DM - č. akce SM/13/333 - dokončení rozestavěné stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 29.02.2016 09:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 325 – 021 Hostinné, rekonstrukce mostu“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2016 04.03.2016 08:00
Dodávka serveru s příslušenstvím Domovu U Biřičky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 11.03.2016 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy, ul. Volanovská 243
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016