Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - II.část
nadlimitní Zadáno 29.11.2017 27.04.2018 10:00
Reko výtahu - č. akce SM/17/334
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 07.12.2017 12:00
Poskytování právních služeb souvisejících s přípravou a administrací veřejné zakázky pro dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 06.12.2017 12:00
Vybavení školy - ICT zařízením
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 06.12.2017 14:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 12.12.2017 12:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 12.12.2017 12:00
„Dodávka počítačů a monitorů“ do Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 06.12.2017 09:00
Částečné zajištění mediální komunikace Královéhradeckého kraje na rok 2018- rozhlasový magazín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 20.12.2017 10:00
Učebna VT 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 30.11.2017 09:00
Ultrazvukové přístroje pro odd. RDG
nadlimitní Zadáno 20.11.2017 09.01.2018 13:00
Měřící trať hydraulických veličin
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 24.11.2017 09:00
Dodávka ICT 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 21.11.2017 08:00
Dodávka ICT I
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 27.11.2017 13:00
Obnova výpočetní techniky v učebně IKT
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 27.11.2017 00:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 28.11.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016