Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a půdní vestavba Gymnázia Trutnov (reko střechy)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2015 24.02.2015 10:00
Zpracování studie proveditelnosti zajištění veřejné autobusové dopravy na území KHK
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2015 20.02.2015 09:00
Zpracování Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2015 02.03.2015 10:00
Dodávka a instalace operačního stolu pro chirurgický operační sál ON Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 16.02.2015 10:00
Dodávka anoskopu a videorektoskopu pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 16.02.2015 10:00
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje za rok 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2015 23.02.2015 14:00
Nákup průmyslových hnojiv pro Školní statek Hořice - 2.kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2015 12.02.2015 12:00
Dodávka výpočetní techniky pro projekt OPVK
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2015 10.02.2015 13:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci Transformace Barevných domků Hajnice – nákup a úpravy objektu v lokalitě Náchod – stavební práce, vybavení a publicita 2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 09.02.2015 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci Transformace Barevných domků Hajnice – rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové – Plotiště nad Labem – stavební práce, vybavení a publicita
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 09.02.2015 11:00
Agrární poradenské a informační centrum Královéhradeckého kraje 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2015 09.02.2015 14:00
Projektová dokumentace Konsolidované laboratoře a Transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
nadlimitní Zadáno 20.01.2015 23.03.2015 10:00
„Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce II/286 Jičín – Valdice – Železnice – hranice okresu JC/SM“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2015 09.02.2015 10:00
"Dodávka 3 D tiskárny II"
podlimitní Zadáno 17.01.2015 11.02.2015 10:00
"Výběr školitele v oblasti IT"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2015 27.01.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016