Veřejná zakázka: Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti „Most ev. č. 29827-2“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8095
Systémové číslo: P21V00000786
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 30.09.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti „Most ev. č. 29827-2“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti mostního objektu ev. č. 29827-2, blíže ZOP-D, stavební akce: “Most ev. č. 29827–2“.
Předmětem díla je vypracování diagnostického průzkumu definovaného rozsahu tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny.
Předmětem díla je vypracování diagnostických prací mostního objektu dle TP 72 ‑ Diagnostický průzkum mostů PK a definovaném a požadovaném rozsahu prací (viz tabulka rekapitulace nabídky) s definovanou četností a rozsahu jednotlivých zkoušek a parametrů.
Součástí je i započtení souvisejících nákladů na zpřístupnění konstrukce, DIO, projednání DIO, včetně zajištění DIO, Plošiny, prohlížečky atp.
Do akce bude zahrnut náklad na související práce s přípravou, realizací, odběrem vzorků a vyhodnocení výsledků zkoušek atp. Do nabídky budou zahrnuty náklady na dopravu, ubytování a ostatní související náklady včetně omezení dopravy na mostě a pod mostem atp.
Dále je předmětem vypracování statického výpočtu zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 podrobným statickým výpočtem se zohledněním veškerých získaných materiálových vlastností konstrukce plynoucích z diagnostiky mostu nosné konstrukce, spodní stavby a založení.
Požadavkem je dále vypracování studie návrhu opravy, rekonstrukce a novostavby mostu s popisem jednotlivých variant řešení. Studie bude zahrnovat závěry získaných výsledků diagnostického průzkumu, dynamické analýzy konstrukce předané objednatelem zpracovateli diagnostiky. Kalkulace nákladů na jednotlivé varianty bude provedena v souladu se systémem OTSKP a ŘSD ČR v tomto smyslu.
Celá akce bude projednána s objednatelem na vstupním jednání s odsouhlasením prací, rozsahu atp. Po provedení diagnostiky nosné konstrukce a po provedení studie bude celé dílo projednáno s objednatelem s odsouhlasením závěrů a rozsahu prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky