Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce elektroinstalace ve 3. NP v Pospíšilově ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2015 15.05.2015 16:00
Vypracování (DSP) + (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/295 Špindlerův Mlýn – skalní svahy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 26.05.2015 08:00
"ZZS KHK - Nákup služeb e-Health"
nadlimitní Zadáno 30.04.2015 17.06.2015 13:00
Oprava střechy a fasády Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234
podlimitní Zadáno 28.04.2015 20.05.2015 10:00
Stavební úpravy sociálního zázemí pro Gymnázium a SOŠ Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 22.05.2015 12:00
Vypracování PD ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce III/29912 Hradec Králové - Věkoše
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 12.05.2015 08:00
Gymnázium Broumov - výtah
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2015 28.05.2015 12:00
„Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů ortopedie“
podlimitní Zadáno 27.04.2015 08.06.2015 09:00
„Obnova síťové infrastruktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“
nadlimitní Zadáno 27.04.2015 23.06.2015 09:00
"Výběr rozšiřujícího školení oblasti IT"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2015 07.05.2015 10:30
Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší-stavební práce-JŘBÚ
podlimitní Zadáno 20.04.2015 04.05.2015 14:00
Koordinace a řízení projektů RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 27.04.2015 15:00
Pořízení 3D tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 30.04.2015 00:00
„Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín“
podlimitní Zadáno 16.04.2015 12.05.2015 09:00
Zajištění promo akcí a volnočasových aktivit pro slevové systémy RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 27.04.2015 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016