Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Server
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2016 12.06.2016 12:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 10.06.2016 10:00
Dokončení zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM, Javornická)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 03.06.2016 10:00
Rekonstrukce a modernizace chodby - rozvody elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 01.06.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 21.06.2016 08:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 31.05.2016 14:00
Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 03.06.2016 12:00
Územní studie „Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11“ při průchodu územím obce Kocbeře“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2016 08.06.2016 09:00
KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
podlimitní Zadáno 19.05.2016 06.06.2016 09:00
KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ, REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ – DODÁVKA GASTROTECHNOLOGIE
podlimitní Zadáno 19.05.2016 06.06.2016 10:00
Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice
podlimitní Zadáno 19.05.2016 19.07.2016 10:00
Nátěry oken v budově Domova mládeže, Hradecká 868, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 27.05.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/311 Zákoutí - Šerlich“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 01.06.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/28526 Jizbice - Lipí – Náchod“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 01.06.2016 08:00
Dodávka konvektomatu do budovy školní jídelny, Hradecká 868, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 26.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016