Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Letní a zimní údržba komunikací a zeleně v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2015 27.11.2015 12:00
Dodávka a instalace 1 kusu operačního přístroje pro drcení konkrementů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 20.11.2015 13:00
ICT technika 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 18.11.2015 09:00
Elektrorevize Domova U Biřičky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 20.11.2015 00:00
Nový signalizační, dorozumívací systém ( sestra-pacient) na oddělení Domova se zvláštním režimem (DZR) včetně instalace monitorovacího systému do vybraných zón DD Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 05.11.2015 14:00
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce oddělení dialýzy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 24.11.2015 12:00
Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl – Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 16.11.2015 10:00
Výměna oken Domov mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 13.11.2015 11:00
Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
nadlimitní Zadáno 04.11.2015 26.01.2016 10:00
Dodávka 3 kusů laparoskopických sít pro centrální operační sály Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 12.11.2015 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU III
nadlimitní Zadáno 03.11.2015 19.11.2015 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, silnice II a III. tř. – JŘBU II
nadlimitní Zadáno 03.11.2015 19.11.2015 10:00
Antidekubitní systémy pro interní a neurologické oddělení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2015 10.11.2015 15:00
Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 02.11.2015 16.12.2015 10:00
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v 1. NP v Pospíšilově ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2015 10.11.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016