Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka počítačů pro Domov mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 10.05.2016 10:00
Nákup náhradních dílů pro zemědělské stroje - Školní statek Hořice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 06.05.2016 00:00
Dodávka a montáž klimatizace
podlimitní Zadáno 28.04.2016 11.05.2016 00:00
Ostraha budovy GMU 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 12:00
Nákup užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 05.05.2016 15:00
Zhotovení propagačních předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 23.05.2016 12:00
Dodávka a instalace laparoskopické věže pro gynekologické oddělení ON Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 06.05.2016 11:00
Udržovací práce sprchových koutů Domu mládeže
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2016 03.05.2016 11:00
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and School Agreement pro organizace školství 2016-2018
nadlimitní Zadáno 20.04.2016 15.06.2016 10:30
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Častolovice"
nadlimitní Zadáno 20.04.2016 25.07.2016 10:00
Koordinace a řízení projektů RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 22.04.2016 12:00
Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 29.04.2016 14:00
Územní studie „Prověření územně technických podmínek pro vymezení koridoru přeložky silnice II. třídy, tzv. obchvatu Častolovic dle varianty E“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 20.04.2016 09:00
Dodávka a instalace 6ks monitorů vitálních funkcí pro ON Náchod a.s., nemocnice Broumov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 29.04.2016 10:00
Výpočetní technika 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 21.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016