Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 30110-9 Adršpach“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8113
Systémové číslo: P21V00000804
Datum zahájení: 13.09.2021
Nabídku podat do: 22.09.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 30110-9 Adršpach“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 50 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “Most ev. č. 30110-9 Adršpach“.
Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 30110-9 v Adršpachu. Stav mostu je patrný z mimořádné mostní prohlídky a mostního listu. Předpokládá se celková rekonstrukce mostu. Most ev. č. 30110-9 Adršpach se nachází mezi městem Teplice nad Metují a obcí Adršpach v k. ú Dolní Adršpach. Na základě výsledů diagnostiky je nutné vypracovat dokumentaci pro rekonstrukci mostu, která bude zahrnovat sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, provedení nové hydroizolace a výstavbu nového mostního svršku.
Na předmětném mostě je porušený izolační systém, dochází k zatékání do nosné konstrukce a na spodní stavbu. Vlivem zatékání se na líci opěr a nosné konstrukce vyskytují průsaky s vápenatými výluhy. V povrchu opěr se vyskytuje řada podélných trhlin šířky do 2 mm, jdoucí z opěry přes klenbu do druhé opěry. Nejvýraznější trhlina šířky 7 mm se nachází v místě napojení původní a nové části mostu. Ve vozovce jsou mírně vyjeté koleje. Povrch obou říms je zvětralý, s výskytem trhlin a lokálně jsou římsy prasklé přes celý průřez.
V nynější době je přes most provedeno omezení zatížitelnosti mostu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky