Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení školních dílen – lešení, výzva 3
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2014 06.10.2014 12:30
„Rekonstrukce budov č.p. 57 a č.p. 72 v obci KUKS v rámci projektu „Braunův kraj II" – vícepráce – JŘBU II“
podlimitní Zadáno 23.09.2014 15.10.2014 08:00
Skiagrafické pracoviště pro odd. RDG Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 01.10.2014 00:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/303 průtah obcí Pěkov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2014 29.09.2014 09:00
Realizace 0. etapy projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – JŘBU 2
nadlimitní Zadáno 15.09.2014 23.09.2014 15:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce - II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská
podlimitní Zadáno 12.09.2014 21.10.2014 09:00
Natočení krátkých filmových spotů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 22.09.2014 12:00
Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje
podlimitní Zadáno 10.09.2014 02.10.2014 09:00
Vypracování PD ve stupni DUR, DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce: „III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 24.09.2014 09:00
Vyvíječ páry a parní sterilizátor
podlimitní Zadáno 06.09.2014 22.09.2014 10:00
„Vybavení školních dílen – hoblice“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2014 15.09.2014 12:30
Dodávka RTG přístroje s C ramenem pro ortopedický operační sál ON Náchod a.s. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
podlimitní Zadáno 02.09.2014 17.09.2014 10:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014 11.09.2014 09:00
Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 2
nadlimitní Zadáno 21.08.2014 13.10.2014 10:00
"Dodávka vybavení oboru kominíků"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2014 29.08.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016