Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dílčí část 25 - Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením – Novoměstsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 2 - Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 3 - Azylové domy - matky s dětmi - Jičínsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 4 - Azylové domy - osoby bez přístřeší – Královédvorsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 5 - Azylové domy - osoby bez přístřeší, rodiče s dětmi - Trutnovsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 7 - Azylové domy - matky s dětmi – Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 8 - Azylové domy - osoby bez přístřeší – Náchodsko
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Dílčí část 9 - Intervenční centra - oběti domácího násilí - Královéhradecký kraj
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 27.11.2019 09:00
Servisní podpora datového skladu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2019 14.10.2019 09:00
Výměna podlahové krytiny v Krajském úřadu Královéhradeckého kraje
podlimitní Vyhodnoceno 01.10.2019 18.10.2019 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3128 Rybná nad Zdobnicí - přeložka“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 14.10.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2019 08.10.2019 08:00
III/2851 Vilantice – Dubenec
podlimitní Zadáno 26.09.2019 15.10.2019 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30318 Velké Petrovice“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2019 09.10.2019 08:00
„Rekonstrukce Škroupova domu“ – PD
podlimitní Vyhodnoceno 25.09.2019 17.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016