Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sociální rehabilitace Prokopa Holého č.p.221 Hradec Králové – zajištění TDS a BOZP
nadlimitní Hodnocení 08.08.2023 11.09.2023 14:00
Snížení energetické náročnosti Domova důchodců Náchod
nadlimitní Hodnocení 04.08.2023 18.09.2023 10:00
Snížení energetické náročnosti budov v Oblastní nemocnici Náchod a změna v provozování pavilonu B, C – projektová dokumentace a autorský dozor II
nadlimitní Hodnocení 04.08.2023 07.09.2023 10:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – chladící a mrazící vybavení do zdravotnického provozu
nadlimitní Hodnocení 03.08.2023 07.09.2023 10:00
Pravidelné revize elektroinstalací a výtahů + BOZP a PO
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2023 15.09.2023 12:00
Obsahová analýza, návrh struktury a designu pro weby KHK
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2023 14.08.2023 10:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje na rok 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2023 29.08.2023 09:00
SM/21/341 - Stabilizace skalního svahu na pozemku p. č. 578/4 - Voletiny – SP
podlimitní Hodnocení 18.07.2023 18.08.2023 10:00
Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – zajištění TDS a BOZP
nadlimitní Hodnocení 18.07.2023 24.08.2023 14:00
Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce
nadlimitní Hodnocení 18.07.2023 30.08.2023 10:00
„Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – vybavení IT – PC, tiskárny, čtečky čárových kódů a zobrazovací technika včetně softwarů (SW) a licencí“
nadlimitní Hodnocení 14.07.2023 18.08.2023 10:00
Projektová dokumentace k sociální rehabilitaci Hronov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 07.08.2023 09:00
Sušárny/ termostaty pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Příjem nabídek 14.07.2023 09.10.2023 10:00
Systém pro přípravu médií a karuselový rozplňovací systém pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 14.07.2023 11.09.2023 10:00
Vrbenského kasárna v HK – kontrola PD ve stupni DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 01.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016