Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD
podlimitní Vyhodnoceno 05.10.2022 07.11.2022 09:00
Zajištění dodávky respirátorů FFP2 pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.10.2022 26.10.2022 10:00
Právní poradenství ve věci veřejného zadávání v oblasti aktivit zaměřených na spolupráci Královéhradeckého kraje a obcí v sociální oblasti v rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2022 29.09.2022 12:00
DD Lampertice, objekt Žacléř - dodávka interiéru
nadlimitní Vyhodnoceno 22.09.2022 26.10.2022 10:00
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice
nadlimitní Hodnocení 22.09.2022 14.11.2022 12:00
Frézování pařezů v lokalitě Zbytka III
podlimitní Zadáno 21.09.2022 27.09.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Tuří rybník II
podlimitní Zadáno 21.09.2022 27.09.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě Stará Metuje II
podlimitní Zadáno 21.09.2022 27.09.2022 14:00
Poradenství v oblastech trhu s energiemi, energetice a úspor energií
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2022 27.09.2022 09:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III
nadlimitní Zadávání 14.09.2022
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 1 – informační technologie
nadlimitní Hodnocení 14.09.2022 17.10.2022 14:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 2 – virtuální a argumentovaná realita
nadlimitní Hodnocení 14.09.2022 17.10.2022 14:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 3 – periferní zařízení
nadlimitní Hodnocení 14.09.2022 14.11.2022 14:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 4 – robotika
nadlimitní Hodnocení 14.09.2022 17.10.2022 14:00
„Stavební připravenost pro umístění CT přístroje - ON Trutnov“
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.09.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016