Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zkvalitnění a zefektivnění práce při administraci a práci s žádostmi o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje upgrade SW PROFIS
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 20.05.2019 09:00
Přírodní památka Křižánky - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 24.05.2019 12:00
Přírodní památka Údolí Bystřice - východní část - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 24.05.2019 12:00
Přírodní památka Hřídelecká hůra - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 24.05.2019 12:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30010 Horní Dehtov – Bílá Třemešná“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 29.05.2019 08:00
Přírodní rezervace Bažiny - managementová opatření na území PR a části ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 27.05.2019 12:00
Přírodní památka Dubolka - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 22.05.2019 12:00
Přírodní rezervace Peklo - kosení travních porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 22.05.2019 12:00
Přírodní rezervace Zbytka III - kosení a úklid biomasy, mechanická likvidace výmladků z pařezů a úklid klestu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 22.05.2019 12:00
Vytvoření a tisk brožury a mapy o turistických tipech v česko-polském příhraničí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 21.05.2019 12:00
„Projektová dokumentace – Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod - 2229“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 31.05.2019 10:00
„Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“
podlimitní Zadáno 06.05.2019 23.05.2019 08:00
Přírodní rezervace Úlibická bažantnice - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 15.05.2019 12:00
Přírodní památka Svatá Anna - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 15.05.2019 12:00
Přírodní památka Rybník Jíkavec - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 15.05.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016