Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dialyzační křesla a dialyzační stolky pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 22.02.2024 25.03.2024 10:00
SV/23/602 DD Humburky – rekonstrukce plynové kotelny – stavební práce III
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2024 19.03.2024 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka III rok 2024
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 04.03.2024 13:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Zámělský borek rok 2024
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 04.03.2024 13:00
Likvidace netýkavky žláznaté v lokalitě PR Zbytka I rok 2024
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 04.03.2024 13:00
Kosení travních porostů a výřez dřevin v lokalitě PP Na víně rok 2024
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 04.03.2024 13:00
Zajištění pastvy ovcí a koz, kosení travních porostů v lokalitě PP Zebín rok 2024
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 04.03.2024 13:00
Kosení travního porostu formou odložené seče v lokalitě PP Uhřínov – Benátky rok 2024
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 04.03.2024 13:00
Kosení travních porostů, rákosin a likvidace invazivních rostlin v lokalitě PP Roudnička a Datlík rok 2024
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 04.03.2024 13:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Údolí Bystřice - střední část rok 2024
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 04.03.2024 13:00
II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody – dočasná ochranná opatření
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2024 05.03.2024 10:00
Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod – projektové práce a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2024 04.03.2024 10:00
II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.02.2024 28.02.2024 12:00
II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd, 1. etapa
nadlimitní Hodnocení 16.02.2024 25.03.2024 09:00
III/3166 intravilány Chleny - Vrbice
nadlimitní Hodnocení 16.02.2024 19.03.2024 09:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016