Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lehátka pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 22.06.2023 04.09.2023 10:00
Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - dodávka a montáž elektro vybavení II
nadlimitní Hodnocení 22.06.2023 24.08.2023 10:00
Rekonstrukce objektu v ul. Dlouhá č.p. 127, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2023 11.07.2023 10:00
Biologický dozor a dočasné zábrany před vnikáním živočichů na stavbu „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2023 26.06.2023 08:00
Infuzní technika pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 13.06.2023 17.07.2023 10:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – sedací nábytek
nadlimitní Zadáno 07.06.2023 10.07.2023 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3171 Zdelov – rekonstrukce silnice - IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 08.06.2023 08:00
Dotační portál KHK – DOTIS 2.0
nadlimitní Zadáno 05.06.2023 19.06.2023 11:00
Společný nákup energií na rok 2024 – elektrická energie
nadlimitní Zadáno 05.06.2023 08.06.2023 14:00
Společný nákup energií na rok 2024 – zemní plyn
nadlimitní Zadáno 05.06.2023 15.06.2023 12:00
Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce
podlimitní Hodnocení 31.05.2023 04.08.2023 10:00
Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově v Městské nemocnici, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem – zajištění činnosti TDS a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2023 08.06.2023 09:00
Oblastní nemocnice Jičín – pavilon psychiatrie – projektová dokumentace
nadlimitní Hodnocení 25.05.2023 10.07.2023 11:00
Domovy na Orlici - objekt Žďár nad Orlicí - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 24.05.2023 14.06.2023 09:00
Zařízení pro anestezii a monitoraci pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Vyhodnoceno 23.05.2023 14.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016