Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 29827-2“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2022 02.09.2022 08:00
Pořízení služby telefonní informační linky
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 08.09.2022 13:00
Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace
nadlimitní Hodnocení 23.08.2022 28.11.2022 09:00
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – PD ve stupni DPS a AD
nadlimitní Vyhodnoceno 22.08.2022 23.09.2022 10:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Uhřínov – Benátky
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Nadslav
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Vražba
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Na bahně
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Byšičky 1
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Kazatelna
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Výřezy dřevin v lokalitě PP Svatá Anna
podlimitní Zadáno 19.08.2022 25.08.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Chyjická stráň VII
podlimitní Zadáno 11.08.2022 17.08.2022 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Rybník Jíkavec IV
podlimitní Zadáno 11.08.2022 17.08.2022 14:00
Rozšíření datového pole 2022
nadlimitní Zadáno 04.08.2022 19.09.2022 09:00
Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení operačních sálů a centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod II
nadlimitní Vyhodnoceno 03.08.2022 05.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››