Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Průzkum potřeb neformálních pečujících
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2024 30.04.2024 09:30
Tvorba koncepčních a analytických dokumentů v sociální oblasti
VZ malého rozsahu Zadávání 19.04.2024
Zajištění provozu a rozvoj informačního systému Řízení sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2024 26.04.2024 10:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/303 Běloves – Velké Poříčí, Protipovodňová opatření“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2024 18.04.2024 08:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Dubolka
nadlimitní Zadáno 17.04.2024 29.04.2024 13:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Hřídelecká hůra
nadlimitní Zadáno 17.04.2024 29.04.2024 13:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Svatá Anna
nadlimitní Zadáno 17.04.2024 29.04.2024 13:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Rybník Jíkavec
nadlimitní Zadáno 17.04.2024 29.04.2024 13:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP U Čtvrtečkova mlýna
nadlimitní Zadáno 17.04.2024 29.04.2024 13:00
"II/321 křižovatka u Voříšku – TDS a koordinátor BOZP"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 06.05.2024 10:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii –podlahový mycí stroj
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 23.04.2024 10:00
Odstranění nehodové lokality U 286 a U 340 – II/284 Lázně Bělohrad
nadlimitní Hodnocení 11.04.2024 14.05.2024 09:30
Odstranění nehodové lokality úseky U349 – II/284 Nová Paka
nadlimitní Hodnocení 11.04.2024 14.05.2024 09:00
Odstranění nehodové lokality úseky U84 – II/300 Miletín
nadlimitní Hodnocení 11.04.2024 14.05.2024 09:15
Odstranění nehodové lokality S266 - II/298 Třebechovice pod Orebem
nadlimitní Hodnocení 10.04.2024 13.05.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016