Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka prvotního vybavení (hygienické, sanitární výrobky a doplňky)“
nadlimitní Příjem nabídek 25.08.2020 28.09.2020 10:00
Řemeslná huť Josefov - centrum tradičních řemesel - zaměření objektů
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.08.2020 04.09.2020 09:00
Aktivity SeniorPas a Rodinné pasy – část 3 – Kontaktní místo a část 4 - Koordinátor programu „SeniorPas“ a „RODINNÉ PASY“
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2020 01.10.2020 10:00
Pořízení mobilních bezpečnostních prostředků ke zvýšení ochrany a zabezpečení veřejných prostranství Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2020 24.08.2020 10:00
Zvýšení ochrany a zabezpečení veřejných prostranství Královéhradeckého kraje - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2020 24.08.2020 10:00
„Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov“ - Zpracování dokumentace bouracích prací
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2020 31.08.2020 09:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Orlice – likvidace křídlatky
podlimitní Zadáno 10.08.2020 17.08.2020 14:00
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – dodávka koncových stanic
nadlimitní Hodnocení 06.08.2020 08.09.2020 14:00
Vypracování souboru projektových dokumentací na akci:„Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“
nadlimitní Hodnocení 29.07.2020 01.09.2020 09:00
Dodávka notebooků
podlimitní Hodnocení 29.07.2020 14.08.2020 14:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – vypracování PD a realizace technologie na distribuci signálu (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) pro mobilní operátory v nově postavených pavilonech J a K
nadlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 29.09.2020 10:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2020 – Dílčí část 2 Osobní vozidla – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Hodnocení 29.07.2020 14.08.2020 09:00
„Pořízení notebooků pro zastupitele 2020-II.“
nadlimitní Hodnocení 28.07.2020 09.09.2020 10:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení IT technikou – počítačů a tiskáren (HW) včetně softwarů (SW) a licencí“
nadlimitní Hodnocení 27.07.2020 28.08.2020 09:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - orientační systém
nadlimitní Hodnocení 27.07.2020 03.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016