Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v lokalitě PP Na Hadovně
nadlimitní Zadáno 01.03.2023 08.03.2023 14:00
Podtlakový izolátor a laminární boxy pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2023 06.04.2023 09:00
Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel – Jaroměř
podlimitní Příjem nabídek 28.02.2023 28.03.2023 08:00
BD Hajnice-dodávka zdravotnického vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2023 20.03.2023 10:00
BD Hajnice-dodávka TV přijímačů
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2023 10.03.2023 10:00
Oblastní nemocnice Náchod - Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance - formou Design & Build
podlimitní Hodnocení 21.02.2023 09.03.2023 10:00
Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka – technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 06.03.2023 09:00
Oblastní nemocnice Jičín – rekonstrukce stravovacího provozu v Novém Bydžově – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2023 28.02.2023 10:00
Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka
nadlimitní Zadáno 14.02.2023 27.02.2023 14:00
II/295 Vrchlabí, sanace tělesa komunikace v km 9,714 – 9,764
nadlimitní Hodnocení 10.02.2023 14.03.2023 08:30
Most ev. č. 32329-8 Kosice
nadlimitní Hodnocení 10.02.2023 14.03.2023 08:15
III/30410 Červená Hora – rekonstrukce propustku
nadlimitní Hodnocení 10.02.2023 14.03.2023 08:00
BD Hajnice – dodávka interiéru
podlimitní Příjem nabídek 09.02.2023 06.04.2023 10:00
Oběhové instrumentárium včetně kontejnerů pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2023 13.04.2023 10:00
Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem II
podlimitní Hodnocení 07.02.2023 13.03.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016