Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stravování a stravovacího zázemí pro sportovce na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 – běžecký areál Vejsplachy
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2022 15.11.2022 09:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – vybavení IT technikou – aktivní prvky a přístupové body
nadlimitní Hodnocení 31.10.2022 02.12.2022 09:00
Diagnostika pro určení příčin poruch – II/308 Slatina – Černilov – Libřice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2022 21.10.2022 08:00
Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – stavební práce – I. etapa – ZD/19/421 II
podlimitní Hodnocení 20.10.2022 02.12.2022 09:00
Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb – výstavba CHB v lokalitě Hořice – studie DNS, DUR, DSP, DPS, AD
nadlimitní Hodnocení 18.10.2022 21.11.2022 10:00
Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 – ceremoniály a jejich doprovodný program
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2022 31.10.2022 11:00
Dílčí část 21 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Vrchlabsko_opakování
nadlimitní Hodnocení 14.10.2022 14.11.2022 12:00
Dílčí část 22 - Sociální rehabilitace - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s duševním onemocněním – Hořicko_opakování
nadlimitní Hodnocení 14.10.2022 14.11.2022 12:00
Dílčí část 28 - Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním - Královéhradecko_opakování
nadlimitní Hodnocení 14.10.2022 14.11.2022 12:00
Dílčí část 30 - Sociální rehabilitace -osoby s mentálním postižením - Hradecko_opakování
nadlimitní Hodnocení 14.10.2022 14.11.2022 12:00
Ubytování a stravování pro účastníky výjezdních kurzů na téma psychohygiena II
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2022 25.10.2022 14:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2022 04.11.2022 09:00
Správa zaměstnaneckých výhod – zaměstnaneckých stravenek, benefitů, služeb a výrobků (cafeterie)
nadlimitní Hodnocení 11.10.2022 11.11.2022 10:00
SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce II
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 24.10.2022 10:00
Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl
podlimitní Zadáno 07.10.2022 26.10.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016