Veřejná zakázka: Úprava rozvodů ÚT a ZTI a elektro v objektu č.p. 493 v Novém Bydžově - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9000
Systémové číslo: P22V00000800
Datum zahájení: 04.01.2023
Nabídku podat do: 18.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava rozvodů ÚT a ZTI a elektro v objektu č.p. 493 v Novém Bydžově - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby (DSP a DPS), (dále též jen jako „PD“), vymezené dále ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek, a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu této projektové dokumentace a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru na akci „Úprava rozvodů ÚT a ZTI a elektro v objektu č.p. 493 v Novém Bydžově“.
Jedná se o vypracování PD na nové instalace vč. stavebních přípomocí a nutných stavebních prací pro stávající objekt č.p. 493 v nemocnici v Novém Bydžově, kde jsou umístěny ordinace odborných lékařů v 1. NP a 2. NP, nevyužívané prostory (byty) ve 3. NP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy