Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy na chladící místnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 24.08.2018 16:00
Dodávky OOPP 2018 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 10.09.2018 12:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 11.09.2018 08:00
Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce „III/29928 – Chotěvice – zkapacitnění propustku„
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 29.08.2018 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 29.08.2018 08:00
Pořízení rentgenových přístrojů – 1x mobilní RTG s C-ramenem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. II
nadlimitní Zrušeno 13.08.2018 13.09.2018 10:00
Pořízení notebooků a PC pro Královéhradecký kraj 2018
podlimitní Zadáno 13.08.2018 29.08.2018 14:00
Pořízení endoskopických přístrojů – Endoskopická věž a 10x videogastroskop pro gastroenterologické pracoviště, multifunkční systém pro endoskopickou chirurgii II
nadlimitní Zadáno 08.08.2018 29.08.2018 10:00
Pořízení rentgenových přístrojů – 2x mobilní skiagrafický RTG pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. II
nadlimitní Zrušeno 08.08.2018 29.08.2018 10:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 28.08.2018 09:00
Záběrové řetězy SCS
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018 29.06.2018 18:00
Stavební úpravy, Prokopa Holého 221, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2018 20.08.2018 12:00
Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – zeleň II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2018 14.08.2018 13:00
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2018 20.08.2018 09:00
Dodávka vozidel pro Správu silnic Královéhradeckého kraje
podlimitní Zadáno 27.07.2018 16.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016